Exempel på vad vi arbetar med:

 • Utredningar av anställda som begår internstölder, sprider företagshemligheter eller sysslar med konkurrerande verksamhet på sin fritid.
 • Bakgrundsundersökningar och CV-kontroller vid nyanställningar samt andra uppdrag inom Human Due Diligence.
 • Utredningar av hyresgäster som hyr eller hyr ut bostäder utan tillstånd.
 • Bakgrundsundersökningar inför samarbeten eller affärer mellan företag.
 • Utredningar av anställda som sjukskriver sig från arbetet utan giltiga skäl.
 • Bevissäkring i samband med tvister i domstol samt underlag till advokater.
 • Utredningar av medarbetares lojalitet och pålitlighet ur ett säkerhetsskyddsperspektiv.
 • Utredningar av misstänkt jäv på grund av släktskap.
 • Säkring av DNA för att fastställa släktskap, till exempel i faderskapsmål.
 • Spaning efter personer som är svåra att få tag på, exempelvis släktingar som dragit sig undan.
 • Forensiska undersökningar av digitala enheter som telefoner och datorer. Raderat material kan i många fall återskapas.