No Secrets redovisar såväl tillvägagångssätt som det kompletta resultatet för våra kunder. Vi använder inga metoder som är olagliga eller kan anses oetiska.

Vi avslöjar inte vilka våra kunder är. Vid vissa typer av undersökningar ökar dock risken för att vårt arbete kan röjas för den kartlagde personen, vilket kunden bör vara medveten om. Därför diskuterar vi alltid med en kund inför ett uppdrag vilka åtgärder som bör genomföras.

Vi kan inte hållas ansvariga för vad våra utredningar används till mer än vad som är rimligt. Vi tackar definitivt nej till uppdrag om vi misstänker att kunden har ett brottsligt eller oetiskt syfte.

No Secrets tar inte emot uppdrag från anonyma och inte heller från personer/företag med betalningsanmärkningar, upprepade konkurser eller annat som tyder på bristande betalningsförmåga.