No Secrets är en säkerhetskonsult och utredningsfirma som åtar sig bakgrundsundersökningar och kartläggningar av personer och företag. Vi utför även spaningsuppdrag, CV-kontroller och IT-forensiska undersökningar. Våra vanligaste kunder är små och mellanstora företag. Vi arbetar också åt advokatbyråer, organisationer och privatpersoner. No Secrets är baserat i Stockholm.